Profil Spoločnosti

  • Náš profil.
    Náš profil.

O firme RIWAX

RIWAX je európska spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku.

Orientuje sa na výskum, vývoj, výrobu a predaj produktov zlepšujúcich estetické vlastnosti a tým aj hodnotu a životnosť dopravných prostriedkov.

Spoločnosť RIWAX, je dobre známa väčšine tuzemských profesionálov a odbornej verejnosti z oblasti starostlivosti o automobily.

Značku RIWAX charakterizuje najmä vysoká kvalita dodávaných produktov a mimoriadna úroveň služieb poskytovaných obchodným partnerom.

Pre tento účel RIWAX spol. s r.o. vybudoval, a stále buduje,
tím zložený zo starostlivo vybraných expertov a obchodných zástupcov. Naša práca je priamo u klientov. Ponúkame z pohľadu bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia bezpečné riešenia Vašich problémov.

Vždy vychádzame z Vašich konkrétnych potrieb, z hlbokých
a detailných znalostí a skúseností s produktmi RIWAXu. Zákazníci sa často vracia k výrobkom RIWAX na základe svojej dobrej skúsenosti s touto značkou, spokojnosti s rýchlosťou
a presnosťou dodávok a v neposlednom rade pre priaznivý pomer medzi dosiahnutým výsledkom a vynaloženými nákladmi.

Sortiment produktov RIWAX je komplexný - ponúka ucelenú radu voskov, politúr, čistiacich a konzervačných prostriedkov, prevádzkových kvapalín aj prípravkov na ručné a strojové umývanie vozidiel.

 Profi Glass

Tel. / Mob.: +421 (0) 944 403 095

E-mail: riwax@profiglass.sk


www.profiglass.sk

Společnost je zapísaná na Okresnom súde v Bratislave